ul. Leszka Białego 19, 80-353 Gdańsk

Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego – Sopot, ul. Bałtycka

Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego
Sopot, ul. Bałtycka
1